Systeminspirert ledelse

Tradisjonell ledelse har et individfokus der vi betrakter hverandre som en samling individer med ulike agendaer og holdninger.

Vi vil vurdere noen som alliansepartnere, og andre som opponenter. Spørsmål av typen hvem er for meg og hvem er mot meg? dukker regelmessig opp. Systeminspirert ledelse handler om å skifte fokus og åpne vidvinkelen så vi kan se på gruppen som et system, ikke bare en gruppe enkelt individer.

Det handler om en perspektivendring fra drakamp mellom individuelle agendaer og posisjoner, til å tenke og fremme den kollektiv intelligens, også uttrykt som verdien av 1+1= 3. Evnen til å lytte til det helhetlige behovet, og fasilitere prosesser som får frem kollektiv kreativitet, løsninger og felles eierskap er en kritisk suksessfaktor for fremtidens ledere. Les og lær mer om systeminspirert ledelse i praksis på vår blogg

Design og hosting: Senson AS