Konflikthåndtering

Som oftest marginaliserer vi divergerende syn og vi legger lokk på diskusjonen. Kritikk og uenighet dukker istedenfor opp som motstandskraft i andre fora. For å finne alternative løsninger som en gruppe kan omforenes om, må vi betrakte alle gruppens medlemmer som stemmebærere og fortolkere av helheten.

Intet menneske oppfatter en situasjon likt og vi oppnår økt forståelse og innsikt ved at alles betraktninger og tanker gis nødvendig plass. Bak enhver klage ligger det et ønske, eller et behov. En systeminspirert leder hjelper medarbeiderne til å flytte oppmerksomheten fra en individorientert tilnærming av typen hvem gjør hva mot hvem? til en systemorientert tilnærming hvor vi tuner inn på helhetsfrekvensen og stiller oss spørsmålene: Hva er i ferd med å skje? Hva er dette et tegn på? Hvilket behov har meldt seg?

I stedet for å megle mellom fronter, oppfordrer lederen gruppen til å utforske hva som ligger bak motsetningene. Vi hjelper ledere og grupper løse sine konflikter, om det være seg mellom individer, innad i team, eller i større grupper.

konflikthandtering

Design og hosting: Senson AS