Eksempler på ROI

Systeminspirert ledelse gir god Return on Investment (ROI).

Mange team sliter med uklarhet i forhold til ansvarsområder og rollebeskrivelser. I tillegg kan manglende visjon, uavklarte forventninger og et utydelig veikart medføre store interne spenninger. Vi føler av vi går opp den samme veien om og om igjen, og de samme diskusjonene gjentas gang på gang. Dette hemmer fremdrift samtidig som det har en negative effekt på motivasjon, ansvarsfølelse og engasjement. Vi kan oppleve mistillit, negative kommunikasjonsmønstre og et vedvarende, og uforløst, konfliktnivå.

Tenk hvor mye tid som går med på omkamper og manglende forankring, og hva dette betyr mht tid og penger. Andre eksempler på kostnadssluk er:

  • Manglende møteeffektivitet
  • Mye tidsbruk på å komme til enighet
  • Dårlig kvalitet på beslutninger som tas
  • Manglende informasjonsdeling
  • Svak delegering

Systeminspirert ledelse bidrar til å øke organisasjonens effektivitet innenfor overnevnte områder. Og det er verdt investeringen !

ROI er et resultatmål som brukes for å evaluere effektiviteten på en investering eller for å sammenligne effektiviteten av en rekke ulike investeringer i rent økonomiske termer. Det er en måte å vurdere resultater i forhold til investert kapital. Mest brukte definisjonen er:

roi

Ved å etablere klare mål for ønsket endring i adferd og resultat, samt å måle disse før, under og etter en prosess, kan vi dokumentere ROI. Dette tydeliggjør hensikten og avkastning for prosesser som implementerer systeminspirert ledelse.

Design og hosting: Senson AS