Det står skrevet

Her er noen publiserte artikler fra inn- og utland som omhandler vår virksomhet:

Fagartikkel om systeminspirert ledelse ble publisert i USA 10 oktober, ført i pennen av bl a Anne Rød.

RSI – Transforming the Face of Leadership 10th October

Den første artikkelen om systeminspirert ledelse ble publisert i juliutgaven av fagbladet Politiforum 2014  Endringskraft i fellesskap – fra «en til en»-ledelse til ledelse av grupper – Politiforum

Denne artikkelen om arbeid med interkulturelle team ble publisert i fagbladet OD Practitioner i USA, vinteren 2012: Working with Intercultural Teams (PDF)

Denne artikkelen om coaching på tvers av kulturer ble publisert i fagbladet Choice Magazine i USA, september 2011: Coaching across cultures (PDF)

Om unge ledere, fra Budstikka april 2005 (se side 8 i artikkelen): Først og fremst (PDF)

Og fra IT bransjen, november 2005: Bli en bedre IT-leder (PDF)

Fra Dagbladet 2003: Sjefsprat (PDF)

Vår spede begynnelse og første team oppdrag 2001Traff blink (PDF)

Design og hosting: Senson AS